Chủ tịch Tỉnh Thừa Thiên Huế nói gì khi bị nêu tên “18 tháng không tiếp dân”

Ông Nguyễn Văn Phương, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, vừa có văn bản phản hồi việc bị nêu tên “18 tháng không tiếp dân”.

Ngày 12-10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương vừa có văn bản phản hồi thông tin chủ tịch tỉnh này “18 tháng không tiếp dân”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương lên tiếng về thông tin chủ tịch UBND tỉnh này không tiếp công dân trong 18 tháng

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành báo cáo số 270 ngày 29-7-2021 về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-1-2020 đến ngày 30-6-2021. Văn bản cho biết báo cáo này bám sát đề cương theo yêu cầu của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tuy nhiên trong báo cáo này chưa nêu rõ việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của chủ tịch UBND tỉnh và xin bổ sung: Từ 1-1-2020 đến 30-6-2021, chủ tịch tỉnh đương nhiệm (lúc này là ông Phan Ngọc Thọ) đã tiếp công dân 10 ngày với 54 lượt, 73 người.

Ngoài ra, thời điểm này ông Thọ còn đương chức trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế.


Ông Phan Ngọc Thọ thời điểm còn đương chức chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Do công việc bận rộn, ông ủy quyền cho các phó chủ tịch tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ thay chủ tịch tỉnh vào các ngày ông Thọ bận đột xuất. Việc ủy quyền tiếp công dân đảm bảo ít nhất tiếp công dân 1 ngày trong 1 tháng theo quy định của Luật tiếp công dân năm 2013.

Vào chiều 11-10, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND các cấp.

Ông Phan Văn Vượng, phó trưởng Ban Dân chủ – pháp luật, cho hay bốn chủ tịch cấp tỉnh không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng, gồm Bình Dương, Đắk Nông, Thừa Thiên Huế và TP.HCM.

Trước thông tin trên, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản phản hồi.

Kiến nghị sửa luật về đối tượng lãnh đạo tiếp dân

Từ hạn chế trên, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo thường trực các tỉnh, thành ủy thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, tăng cường kiểm tra, xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu về trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo báo cáo, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố vẫn còn để quá thời hạn vi phạm quy định, có những trường hợp để quá thời hạn hơn 1 năm

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét nghiên cứu sửa đổi Luật tiếp công dân cho phù hợp với Luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, quy định về trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân của chủ tịch UBND các cấp theo hướng mở là lãnh đạo UBND các cấp gồm chủ tịch và các phó chủ tịch tiếp công dân, chứ không quy định cứng chỉ có chủ tịch UBND.

Việc này nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Đồng thời ban hành quy định biện pháp chế tài làm cơ sở xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu do không thực hiện tiếp công dân, không trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo chậm trễ (quá thời hạn) để xảy ra vụ việc bức xúc, đông người, kéo dài.

Theo báo cáo, nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khiếu nại, phản ánh liên quan đến chế độ chính sách; trình báo, phản ánh tình hình an ninh trật tự; đề nghị thực hiện các quyết định đã có hiệu lực…

Nguồn: https://tuoitre.vn/thua-thien-hue-len-tieng-viec-chu-tich-tinh-bi-neu-ten-18-thang-khong-tiep-dan-20211012100929168.htm

Related Posts