Nghẹn ngào buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ không có học viên đặc biệt ở Đại Học Vinh

Buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ không có học viên báo cáo đề tài trực tiếp. Đây là điều chưa từng có trong tiền lệ của trường Đại học Vinh từ trước đến nay. Buổi bảo vệ "đặc biệt"...