Hà Tĩnh: Đã tìm được nguyên nhân hơn 100 tấn cá đặc sản chết trắng

Sự biến động đột ngột của độ mặn, kết hợp với sự bất lợi của các yếu tố khác có thể là nguyên nhân gây nên tình trạng cá chết hàng loạt tại Hà Tĩnh. Ngày 19/9, Chi Cục thủy...