Sinh ra không biết mặt cha, chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

Chàng trai cái số vốn khổ từ khi sinh ra đã chẳng biết mặt cha. Đến lúc sức vóc thanh niên thì em lại gặp tai nạn nằm liệt... em chỉ ước một lần được ngồi dậy để tự tay...