Không đăng tin, nhiều phóng viên bị đòi lại tiền

Mời phóng viên đến dự hội thảo được đưa phong bì nhưng khi không thấy báo đưa tin  Công ty MTV liền đòi lại tiền phong bì. Mấy ngày qua, nhiều phóng viên (PV) thường trú các tỉnh miền Tây...