Chuộc người phụ nữ ở Trung Quốc, đưa lên Facebook tìm thân nhân

Sau khi chuộc người phụ nữ ở bên Trung Quốc đưa về Việt Nam, một người đàn ông ở Vĩnh Phúc đã chia sẻ hình ảnh lên Facebook nhờ mọi người tìm giúp người thân ở tỉnh Nghệ An. Ảnh...