Nghệ An: Chuỗi ngày khó khăn của hai mẹ con trở về sau khi bị bán sang Trung Quốc

Nghệ An: Chuỗi ngày khó khăn của hai mẹ con trở về sau khi bị bán sang Trung Quốc

Sau nhiều năm bị bán sang Trung Quốc, chị Nguyễn Thị Toàn trở về quê cùng người con gái mang quốc tịch Trung Quốc. Cuộc sống của hai mẹ con chị là chuỗi ngày dài khó khăn. Hành trình lưu...