Mẹ hiến đôi mắt để mong có ngày gặp được con trai bị lạc 22 năm

Trước khi qua đời, người phụ nữ Trung Quốc nguyện hiến giác mạc cho người khác để đôi mắt mình vẫn tiếp tục dõi tìm con. Bà Wang Shiqun, ở thành phố Yibin, tỉnh Tứ Xuyên, vừa qua đời tuần...