Tên lửa thuộc lữ đoàn phòng không Nga bắn rơi máy bay MH17

Trong một kết luận mới nhất, nhóm điều tra quốc tế khẳng định máy bay MH17 rơi tại Ukraine năm 2014 là do bị trúng tên lửa BUK thuộc về lữ đoàn phòng không 53 đóng tại thành phố Kursk...