Lại xuất hiện gái xinh siêu ở bẩn, ra ngoài phấn son lồng lộn, ở nhà thì xả rác ngập ngụa gầm giường

Không thể tưởng tượng được đây là gầm giường của con gái nếu không có dòng caption miêu tả phía trên. Các cụ xưa có câu ''nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm'', điều đó ý muốn nhấn mạnh...