Yên Thành: Xã thất hứa, dân liều mình sống khổ dưới lưới điện trung thế suốt 11 năm

UBND xã bán đấu giá 17 lô đất dưới lưới điện 10 kV và cam kết sẽ di dời đường dây ngay sau khi hoàn thiện việc đấu giá, nhưng đã 11 năm trôi qua, người dân vẫn nơm nớp...