Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày 14/5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ 9 để thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh...