Trung tâm thực hành 32 tỷ phơi nắng: 'Do ít sinh viên'

Trung tâm thực hành 32 tỷ phơi nắng: ‘Do ít sinh viên’

Do lâu ngày không có người sử dụng nên hầu hết các thiết bị dùng để thực hành, thực nghiệm trong Trung tâm đều đã hư hỏng nghiêm trọng. Xung quanh xôn xao vụ Trung tâm thực hành 32 tỷ...