Công an Nghệ An đấu tranh, triệt xóa hàng loạt điểm bán lẻ m.a t.ú.y tại Quỳ Hợp

1,232

Công an tỉnh Nghệ An vừa đấ.u tra.nh, khám phá thành công chuyên á.n, đồng loạt ra quân b.ắt gi.ữ 8 vụ, 9 đ.ối tư.ợng về hành vi mua bán, tà.ng tr.ữ tr.ái phép chất m.a t.ú.y.

Sáng 16/5, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳ Hợp và Phòng Cảnh sát điều tr.a t.ội phạ.m về m.a t.ú.y đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động ra quân bắ.t gi.ữ 8 vụ, 9 đối tượng về hành vi “Mua bán, tàng tr.ữ tr.ái phé.p chất m.a t.ú.y”, qua đó tri.ệt x.oá 1 điểm phức tạp và 7 điểm bán lẻ m.a t.ú.y tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Các đối tượng bị bắt giữ.
Các đối tượng bị b.ắt g.iữ.

Ta.ng vật thu giữ được gồm: ½ bánh h.er.o.in trọng lượng 170 gam, 10 gam Ke.ta.m.in, 1 cân điện tử, 2 xe máy, 12 ĐTDĐ, 2 thanh ki.ế.m và 100 triệu đồng tiền mặt.

Tang vật thu giữ được từ các đối tượng.
Ta.ng vật thu giữ được từ các đối tượng.

Các đối tượng bị bắ.t gi.ữ đều trú tại huyện Quỳ Hợp, gồm: Hoàng Minh Phương, SN 1977; Nguyễn Thị Châu, SN 1980, đều trú tại khối 17, thị trấn Quỳ Hợp; Chu Văn Lĩnh, SN 1974, trú tại xóm Mỹ Tân, xã Châu Đình; Hồ Minh Tuấn, SN 1979, trú tại khối 17, thị trấn Quỳ Hợp; Nguyễn Hữu Giáp, SN 1984, trú tại khối 4, thị trấn Quỳ Hợp; Nguyễn Thế Hiển, SN 1986, trú tại khối 11, thị trấn Quỳ Hợp; Nguyễn Đình Tuấn, SN 1999, trú tại khối 4, thị trấn Quỳ Hợp; Hoàng Văn Vân, SN 1956, trú tại xóm Na Án, xã Châu Thành; Vi Minh Đức, SN 2000, trú tại bản Khột Xài, xã Liên Hợp.

a
Đối tượng Nguyễn Thị Châu bị b.ắt gi.ữ

Trong số các đ.ối tư.ợng bị b.ắt giữ, Nguyễn Thị Châu là đối tượng chuyên cung cấp m.a t.ú.y cho các đối tượng còn lại để tổ chức sử dụng và bán lẻ.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật.
Lực lượng chức năng kiểm tra ta.ng vật.

Đức Vũ – Minh Khôi (Truyền Hình Nghệ An)

Nguồn: https://truyenhinhnghean.vn/phap-luat/202206/cong-an-nghe-an-dau-tranh-triet-xoa-hang-loat-diem-ban-le-ma-tuy-tai-quy-hop-cd53883/