Một chủ tịch huyện không tiếp dân đầy đủ

494

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Nghệ An, năm 2020-2021, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên không tiếp dân đầy đủ theo quy định.

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa có kết luận số 39/KL-TTR về “Công tác điều hành, quản lý Ngân sách tại huyện Hưng Nguyên, trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại huyện Hưng Nguyên.

Theo kết luận, năm 2020-2021, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên chưa sắp xếp được thời gian hợp lý để tiếp đầy đủ số kỳ tiếp dân định kỳ theo quy định mà thực hiện ủy quyền tiếp dân cho Phó Chủ tịch huyện (Năm 2020 ủy quyền 2 kỳ; năm 2021 ủy quyền 6 kỳ). Như vậy là chưa thực hiện đúng quy định tại Khoản 5, Điều 13 Luật Tiếp công dân quy định “Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện ít nhất 2 ngày trong 1 tháng”.

Qua thanh tra phát hiện Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên tiếp dân không đầy đủ.

Ngoài ra, việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh chưa thực sự chính xác, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giải quyết không đúng quy trình. Việc thu thập thông tin tài liệu, chứng cứ có liên quan để làm cơ sở, căn cứ giải quyết khiếu nại, tham mưu ban hành một số kết luận còn sơ sài và chưa được quan tâm, chú trọng, nên công dân không đồng ý với kết quả giải quyết, tiếp tục gửi đơn kéo dài, vượt cấp.

Việc theo dõi, tổ hợp báo cáo tình hình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Ban Tiếp công dân huyện và một số phòng ban còn lúng túng, có lúc chưa phân định được rõ ràng về nội dung đơn khiếu nại, tranh chấp đất đai, dẫn đến kết quả giải quyết ở một số đơn vị còn chậm theo quy định.

Về công tác phòng chống tham nhũng, UBND huyện Hưng Nguyên không xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 là chưa chấp hành tốt Luật Phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn từ ngày 18-10-2021 trở về trước huyện Hưng Nguyên đang thực hiện theo Quyết định số 03/2007/QĐ – BNV ngày 26-2-2007 của Bộ Nội vụ, chưa cụ thể hóa thành văn bản áp dụng trên địa bàn huyện. Việc chuyển đổi vị trí công tác người có chức vụ, quyền hạn chưa được thực hiện đạt theo kế hoạch phê duyệt. Bên cạnh đó, chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng có lúc còn thực hiện chậm. Một số xã kê khai minh bạch tài sản thu nhập chưa đúng theo hướng dẫn của Thanh tra huyện dẫn đến việc nộp về Thanh tra tỉnh chưa đúng thời gian quy định.

Được biết, ông Lê Phạm Hùng (SN 1983) được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên vào tháng 7-2020, ông Hùng là một trong những Chủ tịch huyện trẻ nhất tỉnh Nghệ An.

Theo Đức Ngọc

Link gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/mot-chu-tich-huyen-khong-tiep-dan-day-du-20220921081243967.htm