Thanh toán cho nhà thầu vượt giá trị nghiệm thu, Ngân hàng BIDV-Chi nhánh Nghệ An nói “hồ sơ giải ngân hợp lệ”

530

Công ty CP Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã giải ngân cho các gói thầu là 1.067.865 triệu đồng (trong đó, ngân hàng BIDV Nghệ An đã “bơm” cho công ty này để thực hiện dự án với tổng số tiền là 828,835 tỷ đồng) và đã cho tạm ứng, thanh toán vượt giá trị nghiệm thu gần 140 tỷ đồng.

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 do Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (TP Vinh, Nghệ An) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.359 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm vốn tự có của nhà đầu tư (260 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng mức đầu tư) và vốn vay ngân hàng thương mại.

Theo đó, Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã ký kết hợp đồng tín dụng số 01/2016/8176544/HĐTD ngày 15/05/2016 với Ngân hàng BIDV – CN Nghệ An mức tín dụng theo hợp đồng là: 1.040.000 triệu đồng.

Tuy nhiên, trải qua thời gian, trước thực trạng dự án dừng tiến độ nhiều năm, phía Ngân hàng từ năm 2020 đã có thông báo với Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nếu không tái khởi động lại dự án thì sẽ tiến hành các thủ tục để xử lý thu hồi nợ theo quy định. Song, hơn 2 năm qua, dự án này vẫn “án binh, bất động” và khả năng thu hồi vốn của ngân hàng vẫn “im hơi, lặng tiếng”.

Theo tìm hiểu của PV Tài chinh doanh nghiệp, tính đến 30/12/2020, Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã giải ngân cho các gói thầu là 1.067.865 triệu đồng. Trong đó, ngân hàng BIDV Nghệ An đã “bơm” cho công ty này để thực hiện dự án với tổng số tiền là 828,835 tỷ đồng.

Điều đáng nói, nguồn vốn Chủ đầu tư dự án này đã thanh toán cho nhà thầu vượt quá giá trị nghiệm thu với tổng số tiền 137,370 tỷ đồng. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các gói thầu xây dựng do nhà thầu chính CotecLand thực hiện.

Chủ đầu tư dự án nghìn tỷ rất “thoáng” khi đã cho tạm ứng, thanh toán vượt giá trị nghiệm thu gần 140 tỷ đồng. Song, nhà thầu chính này lại không tổ chức thi công các gói thầu từ tháng 1/2020 đến nay.

Việc nhà thầu được tạm ứng, thanh toán vượt giá trị nghiệm thu hàng trăm tỷ đồng nhưng lại không tiếp tục thi công, dừng dự án từ năm 2020 đến nay ngoài trách nhiệm chính của chủ đầu tư với vốn tự có của doanh nghiệp còn có sự liên quan của nguồn vốn giải ngân từ ngân hàng.

Điều đáng nói, tại sao Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nghệ An cho công ty CotecLand tạm ứng quá khối lượng nghiệm thu hoàn thành nhưng không thu hồi tạm ứng?

Lý giải về vấn đề này, phía Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nghệ An cho rằng: Theo từng thời điểm, BIDV Nghệ An cho chủ đầu tư vay vốn dựa trên giấy đề nghị vay vốm kèm hồ sơ giải ngân hợp pháp, hợp lệ do chủ đầu tư gửi đến Ngân hàng. Việc cho CotecLand tạm ứng và hoàn ứng là hoàn toàn do chủ đầu tư và tổng thầu đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và tổng thầu.

Có thể nói, dự án công – tư lớn nhất Bắc trung bộ là Bệnh viện ĐKHN Nghệ An giai đoạn 2 không tiếp tục thi công, chậm tiến độ đã làm tăng các chi phí về lãi vay ngân hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, gây tổn hại đến lợi ích của nhà nước và của nhân dân.

Được biết, đứng trước những khó khăn, chồng chất khó khăn, giới “chóp bu” điều hành của dự án nghìn tỷ này đang phối hợp và làm việc với Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nghệ An để cơ cấu lại nợ gốc, lãi phát sinh và thời gian rút vốn.

Đặc biệt, doanh nghiệp này đang khẩn trương thu hồi các khoản tạm ứng của CBCNV. Đơn vị này đã phát hành công văn cho từng nhân viên đã tạm ứng, nếu không hoàn trả sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra nhờ can thiệp. Thậm chí, chuyển nhượng phần vốn điều lệ (9%) của Công ty CotecGroup cho đối tác khác để hoàn ứng cho Công ty CP Bệnh viện đa khoa Nghệ An, bổ sung vốn tự có để đảm bảo tỷ lệ giải ngân từ ngân hàng.

Hơn nữa, Công ty CP Bệnh viện đa khoa Nghệ An cũng đang làm việc với các Sở Ban ngành Nghệ An như: Cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Sở Kế hoạch đầu tư… để gỡ bỏ Quyết định cưỡng chế thuế về hóa đơn từ Cục thuế; thanh toán tiền bảo hiểm xã hội để hồ sơ dự án không chuyển sang Công an tỉnh Nghệ An truy tố và thực hiện thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án…

Như Tài chính doanh nghiệp đã đưa tin, Tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An được xác định là 260 tỷ đồng và được thành lập bởi 3 cổ đông: Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare nắm giữ 51% vốn điều lệ, Công ty CP Đầu tư Cotec Gruop nắm giữ 9% vốn điều lệ, cả 2 cổ đông này góp vốn bằng tiền mặt. Bệnh viện ĐKHN Nghệ An góp 40% (104 tỷ đồng) vốn điều lệ bằng giá trị thương hiệu, uy tín; lợi thế vị trí địa lý đất và giá trị tiền GPMB… Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An Ủy quyền cho Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An là người đại diện phần vốn góp của nhà nước trong Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Hiện HĐQT Công ty này và người đại diện pháp luật đã kiện toàn, thay đổi 4 lần. Trong lần thứ 4 gần đây, HĐQT gồm 3 thành viên gồm:

Ông Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An là Phó Chủ tịch HĐQT và là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước trong công ty.

Ông Goh Hsien Ming là thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Huy Cường là thành viên Hội đồng quản trị.

Cử ông Nguyễn Huy Cường làm người đại diện mới để quản lý 50% phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare tại Công ty CP Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An thay cho ông Đào Đức Nghĩa.

Như vậy, cổ đông của Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare có 2 người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An.

Dù đã miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật đối với ông Đào Đức Nghĩa, nhóm cổ đông Cotec HealthCare tạm thời chưa bầu Chủ tịch HĐQT và cử người đại diện pháp luật. HĐQT cử ông Đàm Quang Trực – Tổng giám đốc, tạm thời làm người đai diện theo pháp luật của Công ty.

Sau nhiều năm dừng thi công, chậm tiến độ, Công ty CP Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An đã nợ thuế hơn 4,7 tỷ đồng và bị cưỡng chế hóa đơn.

Theo Ngọc Tuấn

Link gốc: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/thanh-toan-cho-nha-thau-vuot-gia-tri-nghiem-thu-ngan-hang-bidv-chi-nhanh-nghe-an-noi-ho-so-giai-ngan-hop-le-d32840.html