TP. Vinh: Sẽ thành lập 4 phường trên cơ sở các xã: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức

329

4 xã: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức (TP. Vinh) hiện nay được định hướng thành lập thành 4 phường khi thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh.

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 2572/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp thực hiện.

Một góc trung tâm TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở Đề cương, các cơ quan chức năng hiện đang tập trung xây dựng Đề án trong các năm 2022 và 2023 với nhiệm vụ như: Xây dựng báo cáo rà soát đô thị gồm: Báo cáo rà soát tiêu chí đô thị loại I đối với toàn bộ TP. Vinh mở rộng; báo cáo đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với các khu vực dự kiến thành lập phường; xây dựng các bản đồ kèm theo báo cáo rà soát.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh, gồm 2 nội dung là mở rộng TP. Vinh trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Cửa Lò và 6 xã: Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái, Khánh Hợp của huyện Nghi Lộc vào TP. Vinh; đồng thời thành lập 4 phường thuộc TP. Vinh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức.

Theo số liệu từ Sở Nội vụ Nghệ An: xã Hưng Đông hiện có diện tích 6,42km2, dân số hơn 13.000 người; xã Hưng Lộc có diện tích 6,72km2, dân số gần 22.000 người; xã Nghi Phú có diện tích 6,47km2, dân số gần 21.000 người; xã Nghi Đức có diện tích 5,69km2, dân số hơn 7.000 người.
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu việc xây dựng Đề án được thực hiện dân chủ, công khai và đảm bảo đúng theo trình tự, quy định pháp luật hiện hành; thực hiện theo đúng các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình thành lập đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị.

TP. Vinh hiện nay có 25 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 16 phường: Bến Thủy, Cửa Nam, Đội Cung, Đông Vĩnh, Hà Huy Tập, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Dũng, Hưng Phúc, Lê Lợi, Lê Mao, Quán Bàu, Quang Trung, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân và 9 xã: Hưng Chính, Hưng Đông, Hưng Hòa, Hưng Lộc, Nghi Ân, Nghi Đức, Nghi Kim, Nghi Liên, Nghi Phú với dân số gần 390.000 người.

Sau khi hoàn thành mở rộng, TP. Vinh sẽ có diện tích tự nhiên hơn 181km2, dân số khoảng hơn 461.600 người với 38 đơn vị hành chính xã, phường.

Quy mô TP. Vinh sau khi mở rộng. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng không gian đô thị TP. Vinh nhằm cụ thể hóa Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; Quyết định 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển TP. Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Với việc sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò và 6 xã của huyện Nghi Lộc vào thành phố Vinh, lúc hoàn thành, Nghệ An sẽ còn 20 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã và 17 huyện); so với 21 đơn vị hành chính cấp huyện như hiện nay (1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện).

Theo Thành Duy

Link gốc: https://baonghean.vn/tp-vinh-se-thanh-lap-4-phuong-tren-co-so-cac-xa-hung-dong-hung-loc-nghi-phu-nghi-duc-post259155.html