UBND tỉnh bỏ các văn bản pháp lý dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2

462

Căn cứ đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3865/SXD.QHKT và các quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành quyết định hủy bỏ các văn bản pháp lý của dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2.

Không hoàn tất các hồ sơ thủ tục!

Ngày 3/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3416/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 1553/QĐ.UB ngày 3/7/1995 của UBND tỉnh và các văn bản pháp lý liên quan đến dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.

Khu đất quy hoạch thực hiện dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Nhật Lân

Nội dung Quyết định số 3416/QĐ-UBND như sau:

“Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 1553/QĐ.UB ngày 3/7/1995 của UBND tỉnh và các văn bản pháp lý liên quan đến dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.

Lý do: Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 không hoàn tất các hồ sơ thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án theo quy định.

Điều 2. Giao UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với các sở, ngành và cơ quan có liên quan đề xuất phương án xử lý đối với khu đất nêu trên theo đúng quy định pháp luật”.

Trước đó, vào ngày 20/10/2022, Sở Xây dựng có Văn bản số 3865/SXD-QHKT về việc tham mưu, trình UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định số 1553/QĐUB ngày 03/7/1995 và các văn bản pháp lý liên quan đến dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.

Toàn văn nội dung Văn bản số 3865/SXD-QHKT của Sở Xây dựng như sau: “Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 1793/UBND-CN ngày 18/3/2022 về việc xử lý các dự án chậm tiến độ triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Trong đó, đối với dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò do Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 làm chủ đầu tư, UBND tỉnh chỉ đạo: “Trường hợp đến hết ngày 01/7/2022, Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 không hoàn tất các thủ tục để được giao đất, cho thuê đất theo quy định, giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định số 1553/QĐ.UB ngày 03/7/1995 của UBND tỉnh về việc khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch dự án và các văn bản pháp lý liên quan 3 đến dự án”.

Đến nay, Sở Xây dựng nhận được ý kiến đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và của UBND thị xã Cửa Lò về xử lý dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, cụ thể nội dung:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3880/SKHĐT-DN ngày 03/10/2022:

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1249/SKHĐT-DN ngày 13/4/2022 đôn đốc Công ty CP Nông công nghiệp 3/2 cung cấp hồ sơ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được hồ sơ, tài liệu có liên quan và kiến nghị, đề xuất của Công ty. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Quý Cơ quan được biết để xử lý, báo cáo UBND tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn số 1793/UBND-CN ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh.

Một phần diện tích đất của dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 được quây kín như thế này trong nhiều năm. Ảnh: Nhật Lân

2. UBND thị xã Cửa Lò tại Văn bản số 1574/SKHĐT-ĐT ngày 07/10/2022:

Đến thời điểm hiện nay, Công ty CP Nông công nghiệp 3/2 vẫn chưa thực hiện các thủ tục hồ sơ để được giao đất, cho thuê đất theo quy định. Vì vậy, UBND thị xã Cửa Lò đề nghị Sở Xây dựng xem xét, tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định số 1553/QĐ-UB ngày 03/7/1995 của UBND tỉnh về việc khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch dự án và các văn bản pháp lý liên quan đến dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và của UBND thị xã Cửa Lò tại các văn bản nêu trên, Sở Xây dựng trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định “về việc hủy bỏ Quyết định số 1553/QĐ.UB ngày 03/7/1995 và các văn bản pháp lý liên quan đến dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò”. Kính đề nghị UBND tỉnh chấp thuận”.

Quyết định được chờ đợi!

Về dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2, từ kiến nghị của cử tri, vào đầu tháng 9/2022 Báo Nghệ An đã tổ chức xác minh, tìm hiểu. Dự án này có diện tích sử dụng đất 617,2m2; mục tiêu xây dựng nhà nghỉ cho công nhân kết hợp kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng (gồm các hạng mục khách sạn 8 tầng, sân, cây xanh, cảnh quan).

Cho đến nay, dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 mới chỉ một số thủ tục pháp lý như: Quyết định số 1553/QĐ.UB ngày 03/7/1995 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho phép Nông trường 3/2 được khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng công trình; Bản vẽ sơ đồ lô đất số 177 khu quy hoạch đường 7, xã Nghi Thu; Công văn số 2108 STC/HCVX ngày 11/09/2010 của Sở Tài chính về việc xác nhận nguồn gốc tiền đã nộp về sử dụng đất; Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 07/07/2010 của UBND thị xã Cửa Lò về lô đất số 177 khu quy hoạch đường số 07 – xã Nghi Thu của Công ty Nông công nghiệp 3/2; Công văn số 5947/UBND.ĐC ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về chủ trương cho Công ty TNHH MTV Nông- Công nghiệp 3/2 được lập thủ tục thuê 617,2m2 thửa đất số 264, tờ bản đồ số 13, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà hàng khách sạn.

Bìa các bài viết liên quan dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 trên Báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Nhật Lân

Vào năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2, sau đó có báo cáo lên UBND tỉnh tại Báo cáo số 738/STNMT-ĐĐ ngày 28/1/2022. Trong báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có đánh giá: “Đến thời điểm kiểm tra Chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện các thủ tục để được thuê đất theo quy định, có thời điểm để xảy ra tranh chấp đất đai (đã được Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò giải quyết) trách nhiệm thuộc về Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2. Dự án chưa được UBND tỉnh cho thuê đất, chưa xây dựng, chưa đưa dự án vào hoạt động.

Quyết định số 3416/QĐ-UBND ngày 3/11/2022 của UBND tỉnh. Ảnh: Nhật Lân

Dự án có vị trí khả năng sinh lợi cao, trong khoảng thời gian dài Chủ đầu tư không quan tâm thực hiện các thủ tục để được thuê đất theo quy định, không quản lý sử dụng đất (hiện trạng khu đất tồn tại một ki ốt kinh doanh dịch vụ ăn uống mà Chủ đầu tư không nắm được thông tin), nhiều năm qua cử tri, người dân quanh khu vực dự án phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, không sử dụng đất gây lãng phí tài nguyên đất đai”.

Giữa tháng 9/2022, kiểm tra thực trạng khu đất quy hoạch thực hiện dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2, cho đến nay vẫn nguyên những tồn tại mà Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo lên UBND tỉnh. Vì vậy, từ những thông tin điều tra, xác minh có được, Báo Nghệ An đã phản ánh về dự án này qua một số bài viết như “Số phận hai “dự án nhà nghỉ công nhân”?” (ngày 29/9/2022); “Cần xem xét, thu hồi dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2!” (ngày 5/10/2022)…

Theo Nhật Lân

Link gốc: https://baonghean.vn/ubnd-tinh-bo-cac-van-ban-phap-ly-du-an-nha-nghi-cong-nhan-nong-truong-32-post261213.html