Thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm

228

Công ty Bảo hiểm VietinBank Nghệ An thông báo về việc mất ấn chỉ bảo hiểm năm 2022, cụ thể như sau:

Lý do mất: Do sơ suất trong quá trình quản lý và sử dụng ấn chỉ.

Nay Công ty Bảo hiểm VietinBank Nghệ An xin báo cáo tới Tổng Công ty, các Công ty thành viên thuộc VBI, chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương VN để phối hợp truy tìm, ngăn chặn kẻ gian lợi dụng và thông báo với khách hàng số ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng.

Giám đốc: Lê Trung Hà