Có hay không việc làm giả biên bản bàn giao để hợp thức hoá?

373

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An cho rằng, theo bản phô tô báo cáo và biên bản bàn giao của 2 trường gửi kèm theo, thì việc bàn giao đã được thực hiện vào ngày 5/1/2022. Điều này mâu thuẫn với việc trước đó, một trong 2 trường có báo cáo gửi Sở GD&ĐT, cho biết từ tháng 1/2022 đến nay, giữa hai hiệu trưởng chưa bàn giao, quyết toán được tài chính của cả nhiệm kỳ.

Ngày 11/10, báo CAND Online có bài viết với tựa đề “Luân chuyển gần 1 năm, 2 hiệu trưởng vẫn chưa hoàn tất việc bàn giao”, phản ánh từ ngày 20/12/2021, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã ký quyết định điều động luân chuyển và bổ nhiệm bà Đặng Thị Hiền, hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 2 giữ chức vụ hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 4.

Đồng thời, điều động luân chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương, hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 4 giữ chức vụ hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 2, thời gian là 5 năm, kể từ ngày 10/1/2022.

Được điều động về làm hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 4 chưa đủ 1 năm, song bà Đặng Thị Hiền đã bị phản ánh có nhiều việc làm đã “để lại một số tồn tại”, “tạo sự dư luận không tốt trong nhà trường”

Đến ngày 29/8/2022, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An bất ngờ nhận được báo cáo của Cấp ủy đảng trường THPT Nghi Lộc 4 về việc “từ tháng 1/2022 đến nay, giữa 2 hiệu trưởng chưa bàn giao, quyết toán được tài chính của cả nhiệm kỳ của 2 đơn vị, tạo sự dư luận không tốt trong nhà trường”.

Nguyên nhân được cho là cả hai trường đều có những vướng mắc nhất định về tài chính trong thời gian hai vị hiệu trưởng này nắm quyền quản lý. Trong đó, động thái mới đây nhất là vừa qua, ông Nguyễn Văn Phương – Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 2 đã chủ động chuyển hơn 400 triệu đồng tiền cá nhân vào tài khoản của một cá nhân tại trường THPT Nghi Lộc 4 để xử lý những tồn đọng liên quan đến các khoản “chi âm”.

Sau khi báo CAND phản ánh, ngày 14/10/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã có Công văn số 1481-CV/BNCTU.P2, yêu cầu Sở GD&ĐT Nghệ An báo cáo, xử lý vụ việc theo thông tin báo chí phản ánh. Ngay sau đó, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có Công văn số 2293/SGDĐT-TCCB, nội dung cho biết: Sau khi nhận được công văn của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT đã yêu cầu 2 trường THPT Nghi Lộc 2 và THPT Nghi Lộc 4 báo cáo việc bàn giao công tác quản lý tại 2 đơn vị khi thuyên chuyển hiệu trưởng.

Ngày 21/10/2022, Sở GD&ĐT đã nhận được báo cáo và biên bản bàn giao công tác quản lý của trường THPT Nghi Lộc 2 và THPT Nghi Lộc 4. Theo đó, việc bàn giao công tác quản lý tại các trường THPT Nghi Lộc 2 và THPT Nghi Lộc 4 được thực hiện vào ngày 5/1/2022, có chứng kiến của Chi ủy, Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, kế toán, thủ quỹ và nhân viên thiết bị – thư viện (có phô tô bản báo cáo và biên bản bàn giao của 2 trường gửi kèm theo).

Điều này hoàn toàn trái ngược với việc trước đó, vào ngày 29/8/2022, Cấp ủy trường THPT Nghi Lộc 4 đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT, phản ánh một số vấn đề về công tác lãnh đạo, quản lý và lề lối, tác phong làm việc của hiệu trưởng Đặng Thị Hiền từ khi luân chuyển về trường đã “để lại một số tồn tại”, “tạo sự dư luận không tốt trong nhà trường”.

Trong 6 nội dung liên quan đến tân hiệu trưởng Đặng Thị Hiền, có tồn tại đáng chú ý là “từ tháng 1/2022 đến nay giữa hai hiệu trưởng chưa bàn giao, quyết toán được tài chính của cả nhiệm kỳ của 2 đơn vị”.

Vấn đề này, ngày 7/10/2022, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành cũng triệu tập, chủ trì buổi làm việc với Cấp ủy, Ban giám hiệu 2 trường THPT Nghi Lộc 2 và THPT Nghi Lộc 4. Buổi làm việc có sự tham gia của các trưởng phòng: Tổ chức cán bộ; Trung học phổ thông và Kế hoạch tài chính thuộc Sở GD&ĐT Nghệ An.

Tại cuộc họp này, các thành phần liên quan đã xác nhận là chưa có sự bàn giao chính thức giữa hai trường. Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu 2 hiệu trưởng phải hoàn tất công tác bàn giao tài chính trước ngày 9/10.

Ngoài ra, tại biên bản bàn giao mà theo báo cáo của các trường là có sự chứng kiến của đầy đủ các thành phần liên quan. Song, đại diện Cấp ủy trường THPT Nghi Lộc 4 đều khẳng định, họ chưa từng chứng kiến cũng như chưa ký vào biên bản bản giao.

Đối với biên bản bàn giao tài chính, tài sản ghi ngày 5/1/2022, theo đại diện Cấp ủy trường THPT Nghi Lộc 4 là không chính xác so với thực tế mà Cấp ủy đã báo cáo với Sở GD&ĐT vào ngày 29/8/2022.

Vấn đề đặt ra là, có hay không việc làm giả, làm khống biên bản bàn giao đề ngày 5/1/2022 để hợp thức hóa sự việc nghiêm trọng kéo dài trong suốt gần 1 năm trời tại hai trường THPT Nghi Lộc 2 và THPT Nghi Lộc 4?

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn