Nghệ An: Đề nghị hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan đến dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2

639

Sở Xây dựng Nghệ An vừa có văn bản tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan của dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò do Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 làm chủ đầu tư.

Khu đất khảo sát lựa chọn địa điểm dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2.

Theo đó, ngày 20/10/2022, Sở Xây dựng Nghệ An có Văn bản số 3865/SXD-QHKT về việc tham mưu, trình UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định số 1553/QĐUB ngày 3/7/1995 và các văn bản pháp lý liên quan đến dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.

Toàn văn nội dung Văn bản số 3865/SXD-QHKT của Sở Xây dựng như sau: “Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 1793/UBND-CN ngày 18/3/2022 “về việc xử lý các dự án chậm tiến độ triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, trong đó, đối với dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò do Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 làm chủ đầu tư, UBND tỉnh chỉ đạo: “Trường hợp đến hết ngày 01/7/2022, Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 không hoàn tất các thủ tục để được giao đất, cho thuê đất theo quy định, giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định số 1553/QĐ.UB ngày 3/7/1995 của UBND tỉnh về việc khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch dự án và các văn bản pháp lý liên quan 3 đến dự án”.

Đến nay, Sở Xây dựng nhận được ý kiến đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và của UBND thị xã Cửa Lò về xử lý dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, cụ thể nội dung: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1249/SKHĐT-DN ngày 13/4/2022 đôn đốc Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 cung cấp hồ sơ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được hồ sơ, tài liệu có liên quan và kiến nghị, đề xuất của công ty. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để quý cơ quan được biết để xử lý, báo cáo UBND tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn số 1793/UBND-CN ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh.

UBND thị xã Cửa Lò có ý kiến tại Văn bản số 1574/SKHĐT-ĐT ngày 07/10/2022: Đến thời điểm hiện nay, Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 vẫn chưa thực hiện các thủ tục hồ sơ để được giao đất, cho thuê đất theo quy định. Vì vậy, UBND thị xã Cửa Lò đề nghị Sở Xây dựng xem xét, tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định số 1553/QĐ-UB ngày 3/7/1995 của UBND tỉnh về việc khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch dự án và các văn bản pháp lý liên quan đến dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa L.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và của UBND thị xã Cửa Lò tại các văn bản nêu trên, Sở Xây dựng trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định “về việc hủy bỏ Quyết định số 1553/QĐ.UB ngày 3/7/1995 và các văn bản pháp lý liên quan đến dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò”.

Dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2, có diện tích sử dụng đất 617,2m2; mục tiêu xây dựng nhà nghỉ cho công nhân kết hợp kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng (gồm các hạng mục khách sạn 8 tầng, sân, cây xanh, cảnh quan).

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, dự án mới chỉ có một số thủ tục pháp lý như: Quyết định số 1553/QĐ.UB ngày 3/7/1995 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho phép Nông trường 3/2 được khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng công trình; Bản vẽ sơ đồ lô đất số 177 khu quy hoạch đường 7, xã Nghi Thu; Công văn số 2108 STC/HCVX ngày 11/09/2010 của Sở Tài chính về việc xác nhận nguồn gốc tiền đã nộp về sử dụng đất; Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 7/7/2010 của UBND thị xã Cửa Lò về lô đất số 177 khu quy hoạch đường số 07 – xã Nghi Thu của Công ty Nông công nghiệp 3/2; Công văn số 5947/UBND.ĐC ngày 7/10/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về chủ trương cho Công ty TNHH MTV Nông – Công nghiệp 3/2 được lập thủ tục thuê 617,2m2 thửa đất số 264, tờ bản đồ số 13, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà hàng, khách sạn.

Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2, sau đó có báo cáo lên UBND tỉnh tại Báo cáo số 738/STNMT-ĐĐ ngày 28/1/2022. Trong báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận xét: “Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 được UBND tỉnh cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng công trình Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò theo Quyết định số 1553/QĐ.UB ngày 3/7/1995; đồng ý chủ trương lập thủ tục thuê đất tại Công văn số 5947/UBND.ĐC ngày 7/10/2011. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện các thủ tục để được thuê đất theo quy định, có thời điểm để xảy ra tranh chấp đất đai (đã được Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò giải quyết), trách nhiệm thuộc về Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2. Dự án chưa được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất, chưa xây dựng, chưa đưa vào hoạt động.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây dựng