Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023

783

Ngày 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 143-KH/TU về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, gồm: Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023); Kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2023); Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023); Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023).

Về tuyên truyền các ngày kỷ niệm của tỉnh, các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền: Kỷ niệm 66 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (14/6/1957- 14/6/2023; 62 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (08/12/1961 – 08/12/2023); 54 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 – 21/7/2023); 93 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2023); 55 năm Chiến thắng Truông Bồn (3/10/1968 – 31/10/2023).

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền về thân thế, quá trình hoạt động cách mạng, những công lao, đóng góp to lớn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp cách mạng của Đảng nhân kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, cụ thể: Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 – 15/02/2023); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 – 17/3/2023); Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 – 13/10/2023);

Đồng thời, tuyên truyền đối với kỷ niệm năm tròn sự kiện lịch sử quan trọng, cụ thể: Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2023); Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 – 27/01/2023).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xác định rõ chủ đề, quy mô tổ chức, đảm bảo quy định, phù hợp với tính chất, ý nghĩa sự kiện và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm để tri ân các bậc lãnh đạo cách mạng tiền bối; giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng lịch sử, văn hóa của dân tộc; giới thiệu, quảng bá về quê hương, đất nước và con người Nghệ An chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.

Theo Sỹ Thành

Nguồn http://nghean.gov.vn/chinh-tri/tuyen-truyen-ky-niem-cac-ngay-le-lon-va-su-kien-lich-su-quan-trong-nam-2023-542688?fbclid=IwAR1GwaQleSS23ZvG_Ce0vPpbSYWS0EHEr3pzj3zdG4eQb46MiAab58t72Qc