Huyện Hưng Nguyên chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao của Công ty cổ phần Synot Asean

369

UBND huyện Hưng Nguyên vừa có báo cáo lên UBND tỉnh việc rà soát tình hình triển khai thực hiện dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao tại xã Hưng Mỹ của Công ty cổ phần Synot Asean.

Ngày 21/9/2022, UBND tỉnh có Công văn số 809/VPUB-NN chỉ đạo UBND huyện Hưng Nguyên rà soát, báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, do Công ty cổ phần Synot Asean làm chủ đầu tư. Đến ngày 14/10/2022, UBND huyện Hưng Nguyên có Báo cáo số 427/BC-UBND gửi UBND tỉnh, với nội dung như sau:

Công ty cổ phần Synot Asean được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 01/6/2017, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 5704/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 với quy mô diện tích 64.101m2, bao gồm các hạng mục: Cổng chính; Cổng phụ; Nhà bảo vệ cao 1 tầng, diện tích xây dựng 16,5m2;nhà xưởng sản xuất cao 1 tầng, diện tích xây dựng 450m; nhà kho, phụ trợ cao 1 tầng, diện tích xây dựng 200m2; nhà văn phòng cao 3 tầng, diện tích xây dựng 325m2; nhà nghỉ công nhân cao 2 tầng, diện tích xây dựng 140m2; sân thể thao, diện tích xây dựng 250m2; nhà để xe cao 1 tầng, diện tích xây dựng 96m2; bãi đậu xe; nhà máy nước cao 1 tầng, diện tích xây dựng 90m2; bể lọc nước, diện tích xây dựng 320m2; trạm điện, diện tích xây dựng 20m2; nhà đặt máy phát điện cao 1 tầng, diện tích xây dựng 16m2; hố lắng thải, diện tích 2720m2; hồ lắng cấp, diện tích 2540m2; ao nuôi cá bột, diện tích 1165m; ao sinh sản, diện tích 1.475m2; ao nuôi vỗ bố mẹ, diện tích 2.145m; ao sinh cá thịt, diện tích 17.715m; nhà thu góp rác cao 1 tầng, diện tích xây dựng 16m2; nhà đặt máy bơm cao 1 tầng, diện tích xây dựng 12m2; bể xử lý nước thải diện tích 84m2; kênh thoát nước diện tích 2.705m. Mật độ xây dựng công trình 2,79%, tầng cao công trình từ 1-3 tầng.

Báo cáo số 427/BC-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện Hưng Nguyên. Ảnh: NPV

UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 07/12/2018, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số CN 785495 ngày 24/5/2019 cho Công ty cổ phần Synot Asean với tổng diện tích 63.997,4m2 (trong đó: đất nuôi trồng thủy sản 55.238,8m, đất thương mại dịch vụ 8.758,6m). Ngày 19/7/2019, Công ty CP Synot Asean được Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cấp Giấy phép xây dựng số 63GP/SXD.

Về tình hình thực hiện dự án:

Sau khi được Sở Tài nguyên và Môi trường giao đất tại thực địa nhà đầu tư đã tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng (kinh phí gần 5 tỷ đồng), nộp tiền ký quỹ 761 triệu đồng, nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 1.082 triệu đồng, nộp tiền thuê đất năm 2019 là 19,5 triệu đồng và nộp tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê 4.448,9 triệu đồng. Chủ đầu tư (Công ty cổ phần Synot Asean) đã tiến hành xây dựng các hạng mục công trình.

Ngày 11/6/2020, UBND huyện Hưng Nguyên đã ban hành Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra và xử lý sai phạm tại các dự án thuê đất trên địa bàn huyện Hưng Nguyên năm 2020, trong đó có dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên của Công ty cổ phần Synot Asean để kịp thời xử lý các sai phạm xảy ra từ lúc chủ đầu tư bắt đầu triển khai xây dựng các hạng mục công trình. Tuy nhiên, do đợt kiểm tra diễn ra trong giai đoạn tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Hưng Nguyên dừng kiểm tra theo Công văn số 7916/UBND-TD ngày 11/11/2020.

Một hình ảnh hạng mục công trình được quảng bá trên trang fanpage được cho là của Công ty cổ phần Synot Asean. Ảnh: NPV

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn, ngày 17/6/2021, UBND huyện Hưng Nguyên cùng với UBND xã Hưng Mỹ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện dự án của Công ty cổ phần Synot Asean. Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đã xây dựng các hạng mục: Cổng chính, nhà bảo vệ, nhà văn phòng làm việc (diện tích 325m2), bãi đậu xe, nhà máy nước, bể lọc nước, trạm điện, nhà đặt máy phát điện, nhà thu góp rác, nhà đặt máy bơm, bể xử lý nước thải, hệ thống ao hồ, san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ (tổng chiều dài 900m), kênh thoát nước, trồng cây xanh và một số công trình không có trong giấy phép xây dựng gồm: Nhà kho cũ (75m2), nhà chế biến thức ăn cho cá (50m2), nhà sàn bằng gỗ (70m2), chòi nghỉ (9m2), móng mô hình giả sơn 1 phía Tây – Bắc dự án (690m), mô hình giả sơn 2 phía Tây – Nam dự án (300m2), móng nhà tập golf (300m2), móng mô hình 7 kỳ quan thế giới (454m2). Đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng các công trình không có giấy phép xây dựng. Ngày 25/6/2021, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đã ban hành Quyết định số 583/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Synot Asean đối với hành vi “Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng” với số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Ngày 14/8/2020, Công ty cổ phần Synot Asean đã lập hồ sơ xin điều chỉnh chủ trương đầu tư gửi UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh xem xét. Sau khi có ý kiến của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Du lịch, Cục thuế tỉnh và UBND huyện Hưng Nguyên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 622/SKHĐT-DN ngày 25/2/2022 báo cáo UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao tại xã Hưng Mỹ, thống nhất trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 1/6/2017 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, sau khi xem xét, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1444/UBND-NN ngày 8/3/2022 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát kiểm tra làm rõ một số nội dung của dự án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 11/3/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 826/SKHĐT-DN đề nghị các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT và Cục thuế tiếp tục phối hợp cho ý kiến về các nội dung điều chỉnh của nhà đầu tư. Sau khi có văn bản phúc đáp của các sở, ngành và Văn bản giải trình số 145/GT-SYNOT ngày 25/5/2022, văn bản cam kết ngày 28/6/2022 Công ty cổ phần Synot Asean, ngày 25/8/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Cục thuế tỉnh Nghệ An, UBND huyện Hưng Nguyên, UBND xã Hưng Mỹ đã kiểm tra hiện trường và lập biên bản kiểm tra dự án. Ngày 07/9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 3533/SKHĐT đề nghị UBND tỉnh chưa xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như đề xuất của Công ty cổ phần Synot Asean. Ngày 12/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 6917/UBND-NN, trong đó nêu rõ chưa xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao tại xã Hưng Mỹ.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, chủ đầu tư vẫn tiến hành xây dựng các hạng mục công trình khi chưa được UBND tỉnh chấp thuận, bao gồm:

Hoàn thiện 3 hạng mục công trình gồm: Mô hình giả sơn 1 phía Tây – Bắc dự án, diện tích xây dựng 690m2; mô hình 7 kỳ quan thế giới, diện tích xây dựng 454m2; Nhà tập golf, diện tích xây dựng 300m2.

Xây dựng mới 7 hạng mục công trình gồm: 4 trụ bê tông cốt thép cao 1,5m, diện tích xây dựng 25m2; móng âm bằng bê tông cốt thép, diện tích xây dựng 344,08m2; móng xây táp lô bên trong lắp dựng cốt thép, diện tích xây dựng 452,45m2; nhà hình tròn (theo báo cáo của chủ đầu tư là nhà ăn công nhân), diện tích xây dựng 530m2; nhà 2 tầng phía sau nhà hình tròn (theo báo cáo của chủ đầu tư là nhà nghỉ công nhân), diện tích xây dựng 102,24m2; hệ khung kết cấu thép lắp dựng tạm thời, diện tích lắp dựng 1.500m2; chuồng trại tạm nuôi gà, diện tích xây dựng 485m2.

Về chấp hành pháp luật trong thực hiện dự án:

Về hồ sơ pháp lý trước khi thực hiện dự án đảm bảo quy định của pháp luật, Công ty đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, được UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định cho thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Việc triển khai thực hiện dự án đã được chủ đầu tư quan tâm thực hiện: Hệ thống đường giao thông nội bộ đạt 60%, hệ thống cấp nước đạt 92%, hệ thống cấp điện đạt 95%, phần san lấp và ao nuôi đạt 90%, nhà máy nước, bể lọc nước, trạm điện, nhà đặt máy phát điện, nhà thu gom rác, nhà đặt máy bơm, bể xử lý nước thải đã được đầu tư xây dựng. Tổng diện tích ao nuôi, ao sinh sản, hồ lắng thải, hồ lắng cấp là 34.900 m2 (trong đó ngoài phạm vi dự án 9.500 m2) cơ bản đảm bảo mục tiêu, công năng chính của dự án là nuôi thương phẩm cá rô phi Israel công nghệ cao. Dự án góp phần chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời chuyển đổi mục đích sản xuất lúa một vụ không hiệu quả, đất bàu lác thành đất nông nghiệp công nghệ cao, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, tạo việc làm cho người dân địa phương.

Quá trình thực hiện dự án, Chủ đầu tư đã chủ động triển khai lập hồ sơ xin điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các sai phạm của công ty trong quá trình thực hiện dự án:

Qua kiểm tra thực tế tình hình xây dựng các hạng mục công trình, đối chiếu với quy hoạch được duyệt, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty cổ phần Synot Asean đã có một số sai phạm sau:

Về trật tự xây dựng:

Xây dựng không đúng một phần so với nội dung giấy phép xây dựng được cấp gồm 5 hạng mục công trình: San lấp mặt bằng, đào ao nuôi cá, xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống kênh mương, xây dựng nhà văn phòng làm việc.

Xây dựng 6 hạng mục không có giấy phép xây dựng gồm: Mô hình giả sơn 1 phía Tây – Bắc dự án, diện tích xây dựng 690m2 (trên đất dịch vụ thương mại và đất giao thông nội bộ); Mô hình giả sơn 2 phía Tây – Nam dự án, diện tích xây dựng 300m2 (trên đất dịch vụ thương mại và đất giao thông nội bộ); Mô hình 7 kỳ quan thế giới, diện tích xây dựng 454m2 (trên đất dịch vụ thương mại); Nhà sàn bằng gỗ, diện tích xây dựng 70m2 (trên đất dịch vụ thương mại và đất giao thông nội bộ); Chòi nghỉ, diện tích xây dựng 9m2 (trên đất dịch vụ thương mại); Nhà tập golf, diện tích xây dựng 300m2 (trên đất nuôi trồng thủy sản và đất giao thông nội bộ).

Các hạng mục này chủ đầu tư xây dựng trước thời điểm lập hồ sơ xin điều chỉnh chủ trương đầu tư (tháng 8/2020), đã được UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính, nhưng chủ đầu tư vẫn tiếp tục hoàn thiện khi chưa thực hiện xong việc điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Một hạng mục công trình khá “lạ mắt” tại dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao, được quảng bá trên fanpage được cho là của Công ty cổ phần Senot Asean: Ảnh: NPV

Tiến hành xây dựng mới 2 hạng mục công trình trên đất thuộc dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy hoạch xây dựng được duyệt gồm: Móng âm bê tông cốt thép phía sau nhà văn phòng làm việc, diện tích xây dựng 344,08m2 (trên đất dịch vụ thương mại); 4 trụ bê tông cốt thép gần cổng chính, diện tích xây dựng 25m2 (trên đất dịch vụ thương mại và đất giao thông nội bộ).

Sai phạm về đất đai:

Chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện dự án trên phần diện tích khoảng 82.400m2, lớn hơn 18.102m2 so với diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp. Phần diện tích tăng thêm ngoài dự án do chủ đầu tư thuê, mượn của các hộ dân; Xây dựng 6 hạng mục công trình nằm ngoài hoặc có một phần nằm ngoài ranh giới dự án được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm: Nhà hình tròn, diện tích xây dựng 530m2 (theo báo cáo của chủ đầu tư là nhà ăn công nhân); Nhà 2 tầng phía sau nhà hình tròn, diện tích xây dựng 102,24m2 (theo báo cáo của chủ đầu tư là nhà nghỉ của công nhân); Nhà kho cũ, diện tích xây dựng 75m2; Nhà chế biến thức ăn cho cá, diện tích xây dựng 50m2; Hệ khung kết cấu thép lắp dựng tạm thời, diện tích xây dựng 1500m2; Chuồng trại tạm nuôi gà, diện tích xây dựng 485m; Xây dựng 1 móng xây táp lô bên trong lắp dựng cốt thép phía sau nhà tập golf, diện tích xây dựng 452,45m2 trên đất nuôi trồng thủy sản là không đúng với quy định của Luật Đất đai.

UBND huyện Hưng Nguyên kiến nghị:

Sau khi kiểm tra, rà soát đối với các hạng mục sai phạm, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hưng Mỹ tổ chức lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Do tính chất của dự án có đất thương mại – dịch vụ và đất nuôi trồng thủy sản xen kẽ nhau, UBND huyện Hưng Nguyên kính trình UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan xem xét cho ý kiến xử lý như sau:

Fanpage được cho là của Công ty cổ phần Senot Asean quảng bá hình ảnh khách tham quan. Ảnh: NPV

Đối với các hạng mục công trình xây dựng trên đất thương mại dịch vụ: Theo báo cáo của chủ đầu tư các hạng mục: Mô hình giả sơn 1 phía Tây – Bắc dự án, Mô hình giả sơn 2 phía Tây-Nam dự án, Chòi nghỉ, Nhà sàn bằng gỗ, Mô hình 7 kỳ quan thế giới là nhà kho, nhà xưởng cách điệu và các công trình tạo cảnh quan, mặc dù xây dựng không đúng quy hoạch đã được duyệt nhưng mật độ xây dựng, chiều cao công trình không vượt quy định chung của pháp luật về quy hoạch xây dựng. Vì vậy UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với UBND huyện và UBND xã Hưng Mỹ kiểm tra, đánh giá lại các thông số quy hoạch, kết cấu, công năng…, có làm thay đổi mục tiêu và công năng chính của dự án là nuôi cá rô phi thương phẩm công nghệ cao hay không? Những hạng mục công trình nếu không làm thay đổi mục tiêu chính của dự án thì cho phép điều chỉnh quy hoạch xây dựng, những hạng mục công trình làm ảnh hưởng đến mục tiêu chính của dự án thì tổ chức tháo dỡ.

Đối với hệ thống ao hồ, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống kênh mương xây dựng một phần không đúng quy hoạch: Qua kiểm tra thực tế, UBND huyện nhận thấy hệ thống hạ tầng kỹ thuật vẫn đảm bảo phục vụ được mục tiêu và công năng chính của dự án. UBND huyện đề nghị UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với UBND huyện và UBND xã Hưng Mỹ kiểm tra, đánh giá lại các thông số quy hoạch, kết cấu, công năng… của các hạng mục công trình này để xem xét cho điều chỉnh quy hoạch.

Đối với các hạng mục công trình xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản, đất nằm ngoài hoặc có một phần nằm ngoài ranh giới dự án, gồm: Nhà hình tròn (theo báo cáo của chủ đầu tư là nhà ăn công nhân), Nhà 2 tầng phía sau nhà hình tròn (theo báo cáo của Chủ đầu tư là nhà nghỉ của công nhân), nhà kho cũ, nhà chế biến thức ăn cho cá, hệ khung kết cấu thép lắp dựng tạm thời, chuồng trại tạm nuôi gà, nhà tập golf, 1 móng xây táp lô bên trong lắp dựng cốt thép phía sau nhà tập golf. Các trường hợp này vi phạm Luật Đất đai, vì vậy, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND huyện, UBND xã Hưng Mỹ tổ chức xử lý vi phạm theo quy định của Luật Đất đai.

Theo Nhóm Phóng Viên

Link gốc: https://baonghean.vn/huyen-hung-nguyen-chi-ra-nhieu-sai-pham-tai-du-an-nuoi-ca-ro-phi-israel-cong-nghe-cao-cua-cong-ty-co-phan-synot-asean-post260314.html